Gå tilbake til:
Du er her:

Disse planene skal kommunen prioritere

Bystyret har vedtatt kommunal planstrategi. Den viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.

I planstrategien blir det lagt opp til at 42 planer blir videreført uten endringer, 39 planer blir revidert eller rullert, 15 planer utgår og 42 nye planer blir utarbeidert. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling og vil ikke starte opp revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel på nåværende tidspunkt.

Les også omtale fra byrådet

Bystyret vedtok også følgende merknad: 

  • Bystyret ber byrådet innarbeide en plan for, hvordan Bergen kommune kan hindre ytterligere tap av matjord, i Temaplan for landbruk som legges frem i 2021. Herunder gjennomføre en kartlegging av areal som ikke lenger er i bruk til landbruk, men som har kvaliteter som produksjonsareal, for å sikre disse mot omdisponering. 

 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. september