Gå tilbake til:
Du er her:

Etablerer Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS

Bystyret har vedtatt vedtekter og aksjefordeling for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn AS.

Ideen bak veteranskipshavnen er å få til en bedre tilrettelegging for den store flåten av veteranbåter i Bergen, og skape et samlende kraftsenter for de flytende kulturminnene.  Les mer om bakgrunn i tidligere omtale fra byrådet. 

Bystyret ber byrådet kalle inn til stiftelsesmøte med aksjonærene, og utnevne et styremedlem som representant for Bergen kommune, samt bevilger 100.000 kroner i aksjekapital til selskapet. 

Bystyret vedtok innstillingens punkt 1 og 3, men nye punkt 2 og 4: 

  • Under forutsetning av positivt vedtak i Vestland Fylkeskommune, kaller byrådet inn til stiftelsesmøte med aksjonærene. 
  • Under forutsetning av positivt vedtak i Vestland Fylkeskommune, bevilger bystyret 100.000 kroner i aksjekapital til selskapet. 

Se protokoll etter møtet for endelig detaljering av vedtaket.

Les dokumentene i saken 

Les sakene fra bystyret 26. oktober