Gå tilbake til:
Du er her:

Har godkjent lokale tiltakspakker for Bergen

Bystyret har nå vedtatt lokal tiltakspakke for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet, samt tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet.

210 millioner til næringsliv og arbeidsplasser

Tiltakspakken for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet har en verdi på minst 210 millioner kroner, hvor av 150 millioner kroner er foreslått i investeringsbudsjettet. Pakken blir finansiert gjennom å bruke disposisjonsfondet til kommunen.

Målet med pakken er å lette byrden for næringslivet og sikre aktivitet under og etter koronakrisen. Den kommunale pakken er et supplement til det som er lagt i bordet av statlige myndigheter.

Les mer om pakken fra omtale da byrådet presenterte den

55 millioner til idrett, kunst, kultur og trossamfunn

Byrådet legger frem en tiltakspakke for idrett, kunst og kultur og tros- og livssynsorganisasjoner på 55 millioner kroner. Krisepakken fordeler seg med 20 millioner kroner til idretten, 30 millioner kroner til kunst- og kulturlivet og fem millioner kroner til ideelle aktører og tros- og livssynsorganisasjoner. Tiltakene handler om økonomiske tilskudd og muligheten til rimelige lån for kulturnæringene.

Les mer om pakken fra omtale da byrådet presenterte den

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok utvalgets innstilling i begge sakene, inklusiv alle forslagene under siste punkt, samt innstillingenes merknader. 

Les dokumentene i saken om næringsliv, arbeidsplasser og aktivitet

Les dokumentene i saken om ultur, idrett og frivillighet i lokal

 

DAGENS MØTE: Les sakene fra bystyret 22. april