Gå tilbake til:
Du er her:
Forside digitalt budsjett
ALT OM BUDSJETT: Se budsjettdokumentet på nettsiden vår.
Bilde: Bergen kommune

Nytt bybudsjett 2021 og økonomisk handlingsplan på plass

Bystyret har vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Totale driftsutgifter for 2021 er satt til 23 239 millioner, og totale brutto investeringer på 2884 millioner kroner.

Om bystyrets vedtak

Bystyret har vedtatt byrådets forslag til budsjett, tilleggsinnstilling 1 og 2, samt budsjettavtalene mellom MDG, Ap, Krf, V, SV og Sp.

I tillegg vedtok bystyret merknad 10 og merknad 273 til 302 i voteringshefte 1 med enkeltforslag

Nøkkeltall og endringer i 2021

Det er utarbeidet en kortversjon av budsjettet, der tallgrunnlaget er innarbeidet til og med tilleggsinnstilling 2. De siste endringene etter budsjettavtalen blir innarbeidet etter bystyrets vedtak.

Se nøkkeltall for bybudsjettet 2021

Se oversikt over endringer i driftsbudsjettet i 2021

Kart og beskrivelse av planlagte investeringer ser du her 

Avgifter, tilskudd og eiendomsskatt

De aller fleste satsene for avgifter og gebyrer følger prisvekst eller videreføres på dagens nivå. Tolkesatser justeres blant annet til samme sats hele døgnet for muntlig tolk, og billetter i svømmehaller og isbaner er uendret, det samme er gebyrene på biblioteket. Gå til oversikt avgifter og gebyrer

Her finner du fordeling av tilskudd

Eiendomsskatt er uendret, med fem promille for skattbar eiendom og 2,8 promille på fritidseiendom. Bunnfradraget er 750.000 og e-skatt skal betales fire ganger årlig. Se vedtaket (budsjettavtalen) for nærmere beskrivelse

Alle dokumenter i bystyrets budsjettbehandling ser du her

Inngang til selve budsjettdokumentene og kortversjon med oppdatert tallgrunnlag finner du på www.bergen.kommune.no/budsjett

Les sakene fra bystyret 16. desember