Gå tilbake til:
Du er her:

Vil beholde dagens parlamentariske styreform

Bystyret har behandlet forslag om å gjeninnføre Formannskapsmodellen. Det ble flertall for å beholde dagens parlamentariske styreform.

Kommunelovens §10 andre til tredje ledd, sier at et slikt vedtak må behandles to perioder på rad for å kunne i iverksettes, og at ny styreform må være vedtatt og igangsettes senest 1. januar i det andre hele året av valgperioden. Avvikling av parlamentarisk styringsform krever alminnelig flertall. 

Bystyret vedtar alternativ 2 i innstillingen og beholder dermed dagens parlamentariske styreform. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november