Gå tilbake til:
Du er her:

Vil evaluere fjorårets regler for uteservering

Bystyret ber byrådet evaluere fjorårets regler for uteservering, og om utestedene fortsatt skal slippe krav til gangpassasje.

Bystyret har behandlet en interpellasjon som spør om byrådet også for 2022 kan gi serveringssteder fritak fra regelen om tre meters gangpassasje.

Bystyret fattet følgende vedtak: 

“Bystyret viser til behandling av interpellasjon 15/21 vedrørende retningslinjer for uteservering der det ble vedtatt at praktiseringen av reglene skulle evalueres etter sommersesongen 2021. Bystyret ber byrådet snarest mulig behandle evalueringen slik at serveringsnæringen sikres forutsigbarhet for kommende sesong. ”

Unntaket fra tre meters gangpassasje på steder med uteservering, ble innført i 2021 for at serveringssteder skulle kunne drive under pandemien. Planen var at byrådet skulle evaluere ordningen høsten 2021.

Les interpellasjonen.

Les alle sakene fra bystyret 23. februar