Vil se på muligheter for å inngå vennskapsbyavtale med palestinsk by

Bystyret har behandlet representantforslag om vennskapsbyavtale med palestinsk by eller kommune.

Bystyret har fattet følgende vedtak: Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret om hvilke eventuelle palestinske byer eller kommuner som kan være aktuelt å etablere et samarbeid med. Saken skal komme til bystyret før sommeren 2023. 

Les sakene fra bystyret 25. januar

Les dokumentene i saken