Gå tilbake til:
Du er her:

Vil se på ulike modeller for bydelsutvalg

Bystyret har sett på om rammer for etablering av bydelsutvalg, og ber byrådet om å foreslå ulike modeller for bydelsutvalg og innbyggerinvolvering.

Saken “Rammer for etablering av bydelsutvalg” er en bestilling fra bystyrets behandling av budsjett 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022–2025. Saken fastsetter organisatoriske og økonomiske rammer for innføring av bydelsutvalg. Den beskriver også behovet for eventuelt nye politiske saker. Les mer om saken i tidligere omtale fra byrådet

Ulike modeller

Bystyret vedtok utvalgets innstilling, samt følgende tilleggsforslag: 

“Bystyret ber byrådet legge frem ulike modeller for bydelsutvalg og innbyggerinvolvering høsten 2022. Bystyret understreker at det er en målsetting at bydelsutvalg etableres i forbindelse med kommunevalget 2023.”

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av å innføre direktevalgte bydelsutvalg vil være rundt 200 millioner kroner for bystyreperioden 2023–2027. 

Bystyret legger derfor til grunn at videre arbeid med å innføre bydelsutvalg følger av budsjettvedtak, tidligst i behandling av Handlings- og økonomiplan for 2023–2026.

Les dokumentene i saken.

Les sakene fra bystyret 24. mai.