Legger frem strategi for fastlegeordningen

Byrådet legger frem Strategi for fastlegeordningen 2024-2028. Strategien beskriver overordnede satsinger og hvilke endringer som skal prioriteres for å sikre en bærekraftig fastlegeordning.

Byrådet har hatt strategien på høring, og legger nå frem et oppdatert planutkast. 

– Må ta lokale grep

Fastlegeordningen er under stort press i store deler av landet, og regjeringen har varslet flere tiltak for å bedre situasjonen. I påvente av mer kraftfulle, nasjonale tiltak mener byrådet at det må tas lokale grep for å sikre et godt fastlegetilbud fremover. 

– Vår ambisjon er at innbyggere i Bergen skal få god hjelp når de trenger det. God kapasitet og dekning i fastlegeordningen er avgjørende for å sikre nettopp det, sier Marte Monstad, byråd for eldre, helse og omsorg. 

Hun legger til at fastlegene er en viktig bærebjelke i helsetjenestene våre. 

– De kjenner pasientene sine, viser vei i systemet og sørger for riktig og god behandling og oppfølging. Videre er god kapasitet og dekning i fastlegeordningen avgjørende for å sikre innbyggernes valgfrihet og mulighet til å bytte lege, sier byråden.  

Hovedmål og strategier

I “Strategi for fastlegeordningen i Bergen kommune 2024-2028” er det gitt åtte hovedmål: 

 • Sikre likeverdige helsetjenester for innbyggerne 
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og dekning i fastlegeordningen 
 • Legge til rette for og støtte fastlegene
 • God arbeidsdeling og samhandling mellom helsepersonell og tjenestenivåene 
 • Utvikle effektive tjenester og organisasjonsformer
 • Utnytte potensialet i helseteknologi og innovasjon
 • Klare og tydelige prioriteringer 
 • Det er attraktivt å være fastlege i Bergen kommune

Det er i tillegg foreslått fem strategier som skal bidra til at kommunen oppnår de åtte hovedmålene: 

 • Støtte fastlegene for å bidra til en god fastlegehverdag
 • Ha en tydelig og offensiv rekrutteringsstrategi
 • Vil legge til rette for å etablere store, robuste og veldrevne fastlegesentre i alle byområder
 • Sørge for en sterk og bærekraftig legevakttjeneste nær innbyggerne
 • Vil styrke teambasert samarbeid mellom yrkesgrupper og tjenester

Finansiering av ulike satsinger og tiltak knyttet til strategien, må bli vurdert og spilt inn i forbindelse med rullering av kommunens handlings- og økonomiplan og de årlige budsjettprosessene. 

Strategien skal videre til behandling i utvalg og bystyret.

Les dokumentene i saken


SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 4. april