Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.04.2022
Merknadsfrist: 24.05.2022
Saksnummer: 201920098
Arealplan-ID: 70100000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 211 m.fl. Hovedformål: Undervisning. Detaljregulering.

Om planforslaget

Ard Arealplan AS foreslår på vegne av Universitetet i Bergen detaljregulering for et område på ca. 32,6 daa på Sydneshaugen i Bergenhus bydel. Planforslagets hovedformål er etablering av nytt undervisningsbygg som forbinder bebyggelsen som huser humanistisk fakultet. Planforslaget forutsetter rivning av eksisterende parkeringsanlegg og et undervisningsbygg med gangbro. Grad av utnytting for nybygget er 220% BRA. Maks byggehøyde er kote +44 m som tilsvarer ca. 4 etasjer fra bakkeplan ved Sydnesplassen, samt 5 etasjer fra Dokkeveien. Viktige tema i planprosessen har vært: Kulturmiljø, byform og arkitektur, blågrønne strukturer, klima og energi, samferdsel og naturmangfold. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad