Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er åpne møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.