Gå tilbake til:
Du er her:
Strikkekafe
Alle kan bli frivillige, og det er mange måter å bidra på.
Bilde: Katarina Lunde

Gjør noe gøy - bli en frivillig!

Vil du gjøre en forskjell i nærmiljøet ditt? Ta kontakt og få en meningsfylt og aktiv hverdag.

Bergen kommune legger til rette for frivillighet på flere områder:

Frivilligsentralene

Kommunen har frivilligsentraler i tre bydeler: Ytrebygda, Laksevåg og Åsane Frivilligsentral. I tillegg drives det ikke-kommunale frivilligsentraler flere steder i Bergen.

Frivilligsentralene er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. De er åpen for alle, enten du ønsker å bidra med frivillig arbeid, eller bare delta i den sosiale biten. Sentralene har et bredt og variert tilbud, fra turgrupper og yoga, til datakurs, foredrag og småbarnstreff, for å nevne noe. Kanskje har du en idé til et nytt prosjekt du ønsker å sette i gang?

Vi har frivillige fra 16 til 80 år, menn og kvinner, studenter, pensjonister, yrkesaktive og småbarnsforeldre. Med andre ord: Alle kan være frivillige!

Les mer og kontaktinfo til frivilligsentral i din bydel

Frivillig i eldreomsorgen

Bergen kommune ønsker å bidra til at det skal bli enklere både for frivillige organisasjoner og privatpersoner å engasjere seg i aktiviteter rettet mot eldre.

Som frivillig kan du velge om du vil bidra på alders- og sykehjem, for hjemmeboende eldre eller på seniorsenter, dagsenter eller omsorgsbolig. Du kan også være frivillig for mennesker med utviklingshemming, og med det bidra for å øke deltagelse innen kultur, idrett og fritidsaktiviteter.

Frivillighet i eldreomsorgen

Mennesker med utviklingshemming

Etat for tjenester til utviklingshemmede ønsker frivillige for å øke deltagelse innen kultur, idrett og fritidsaktiviteter.

Som frivillig kan man bidra på flere områder. Man kan blant annet være besøksvenn, turvenn, følge til aktiviteter som trening, kino, kafe, teater, byvandring og konserter.

Les mer og kontaktinfo