Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Bergen kommune har tre frivillighetskoordinatorer i eldreomsorgen. Se kontaktinformasjon til høyre.

Vår oppgave er å legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og frivillige for øvrig som ønsker å bidra til at eldre skal få en aktiv, innholdsrik og verdig alderdom.

Vi arbeider i hovedsak med rekruttering og opplæring av frivillige, arrangerer seminar og sosiale samlinger på tvers av frivilligheten i eldreomsorgen og synliggjøring av det flotte arbeidet som skjer takket være aktive og engasjerte mennesker som bidrar.

På alle sykehjem i Bergen kommune er det også ansatt en frivillighets- og aktivitetskoordinator med ansvar for aktivitetene på sykehjemmet, og oppfølging av frivillige.

Vi har kontor i Allehelgensgate 2, oppgang B, 6. etasje.
E-post: frivillighetskoordinatorhelse-omsorg@bergen.kommune.no

Kontaktpersoner

Etat for hjemmebaserte tjenester

Eva Synnøve H. Steigen | 408 16 120
eva.steigen@bergen.kommune.no

Nina Vigdal Gulestøl | 408 16 121
nina.gulestol@bergen.kommune.no

Etat for sykehjem

Margrethe M-I Lundegård | 408 16 119
margrethe.lundegard@bergen.kommune.no