Kultur på hjul gir opplevelser til alle.
Wenche Grønn (i gul jakke) er frivillig. Her er hun på tur med en beboer fra Ulset sykehjem.

Om oss

Frivillige i eldreomsorgen er mennesker som bruker sine ressurser til å fremme aktivitet, livskvalitet og livsglede for eldre.

Frivillighet i eldreomsorgen deler seg i to hovedkategorier. Dette er frivilligheten for hjemmeboende eldre og frivillighet på sykehjem. Du kan blant annet være frivillig som turvenn, treningsinstruktør, musikant, kunstner, spisevenn eller cafévert.

På alle sykehjem i Bergen kommune er det ansatt en frivillighets- og aktivitetskoordinator med ansvar for aktivitetene på sykehjemmet, og oppfølging av frivillige. Ring gjerne ditt nærmeste sykehjem for en uforpliktende prat.

Ønsker du selv å bli frivillig? Meld deg inn i en frivilligorganisasjon, ta kontakt med et sykehjem nær deg eller frivillighetskoordinator for hjemmeboende.

Se video om å være frivillig i eldreomsorgen:

E-post: frivillig.helse.omsorg@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinatoren for hjemmeboende:

Frivillig på sykehjem

Kontakt aktivitet- og frivilligkoordinator på sykehjemmet eller sentralbord på sykehjemmet.