Gå tilbake til:
Du er her:
Kultur på hjul gir opplevelser til alle.
Wenche Grønn (i gul jakke) er frivillig. Her er hun på tur med en beboer fra Ulset sykehjem.

Om oss

Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og enkeltfrivillige som ønsker å bidra en til aktiv, innholdsrik og verdig alderdom for eldre.

Vi arbeider i hovedsak med rekruttering og opplæring av frivillige, arrangerer seminar og sosiale samlinger på tvers av frivilligheten i eldreomsorgen og synliggjøring av det flotte arbeidet som skjer takket være aktive og engasjerte mennesker som bidrar.

På alle sykehjem i Bergen kommune er det også ansatt en frivillighets- og aktivitetskoordinator med ansvar for aktivitetene på sykehjemmet, og oppfølging av frivillige.

Ønsker du selv å bli frivillig? Meld deg inn i en frivilligorganisasjon, ta kontakt med et sykehjem nær deg eller frivillighetskoordinator for hjemmeboende.

Se video om å være frivillig i eldreomsorgen:

E-post: frivillig.helse.omsorg@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for hjemmeboende:

Marianne Tollevsen Hestholm | 408 16 120
marianne.hestholm@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for hjemmeboende:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no