Gå tilbake til:
Du er her:
Kultur på hjul gir opplevelser til alle.
Byråd for eldre, helse og frivillighet i samtale med en eldre hjemmeboende.
Bilde: Marianne Tollevsen Hestholm

Om oss

Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og enkeltfrivillige som ønsker å bidra en til aktiv, innholdsrik og verdig alderdom for eldre.

Vi arbeider i hovedsak med rekruttering og opplæring av frivillige, arrangerer seminar og sosiale samlinger på tvers av frivilligheten i eldreomsorgen og synliggjøring av det flotte arbeidet som skjer takket være aktive og engasjerte mennesker som bidrar.

På alle sykehjem i Bergen kommune er det også ansatt en frivillighets- og aktivitetskoordinator med ansvar for aktivitetene på sykehjemmet, og oppfølging av frivillige.

E-post: frivillig.helse.omsorg@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for sykehjem:

Kathrine Dahle | 918 66 928
kathrine.dahle@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for hjemmeboende:

Marianne Tollevsen Hestholm | 408 16 120
marianne.hestholm@bergen.kommune.no

Frivillighetskoordinator for hjemmeboende:

Stine Kornerud Lampe | 408 16 121
Stine.Lampe@bergen.kommune.no