Gå tilbake til:
Du er her:

Hvilket tema er viktigst for deg? Velg mellom syv ulike tema

Her finner dere syv tema dere kan velge mellom som diskusjonstema i gjestebudene: Klimarettferdighet, transport, energi, natur, arbeidsliv, forbruk og mat.

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Transport

“Flyene letter uansett” 

Sier tanten din mens hun booker sin tredje Sydenferie for året. Klimastrategien sier at transport står for den største andelen av klimagassutslippene som skjer i Bergen. Derfor må flere gå og sykle, og helst foretrekke Bergen også i feriene. Hva mener dere?

 1. Hva er de største hindringene for at dere skal fly mindre og kjøre mindre bil? 
 2. Har dere noen forslag til hva som kan gjøre det enklere for dere å:
  * Gå mer?
  * Sykle mer? 
  * Bruke kollektivtilbudet mer?

  3. Har dere andre innspill til hvordan vi kan få ned utslippene fra transport i Bergen?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Energi

«Vi trenger en storstilt utbygging av fornybar energi!»  

Sier strømselskapet. Klimastrategien sier at det viktigste vi gjør er å bruke energien smartere. Derfor må vi satse på energieffektivisering og småskala energiproduksjon lokalt. Hva mener dere?

 1. Hva mener dere er de største hindringene for å redusere energibruken i Bergen?
 2. Hva kunne gjort det enklere for dere å gjennomføre tiltak hjemme for å redusere energibruken og/eller produsere egen energi?
 3. Har dere innspill til hvordan vi i Bergen kan legge til rette for et rettferdig, sikkert og fornybart energisystem?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Energi «Vi trenger en storstilt utbygging av fornybar energi!»   Sier strømselskapet. Klimastrategien sier at det viktigste vi gjør er å bruke energien smartere. Derfor må vi satse på energieffektivisering og småskala energiproduksjon lokalt. Hva mener dere? Hva mener dere er de største hindringene for å redusere energibruken i Bergen? Hva kunne gjort det enklere for dere å gjennomføre tiltak hjemme for å redusere energibruken og/eller produsere egen energi? Har dere innspill til hvordan vi i Bergen kan legge til rette for et rettferdig, sikkert og fornybart energisystem? Trykk her for å komme til innspillskjema.
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Klimarettferdighet

“Klimapolitikken er bare for de rike!”

 

Sier kritikerne. Klimastrategien sier at både klimaendringene og klimatiltakene rammer folk skeivt, for mens noen har mulighet til å bytte ut den dieseldrevne bilen sin og sette inn varmepumpe uten å bekymre seg for neste måneds utgifter, må andre spinke og spare for å gjøre klimavennlige valg. Hva mener dere?

 1. Synes dere dagens klimapolitikk er rettferdig? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 2. Hva bør gjøres for at det blir økonomisk enklere å ta flere klima- og miljøvennlige valg?
 3. Har dere andre innspill til hvordan klimatiltakene i Bergen kan bli mest mulig rettferdige?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Natur

«Bergen går tom for nye boliger!» 

Sier meglerne. Klimastrategien sier at vi må bruke områder vi allerede har bygget ut også til de nye byggeprosjektene våre, i stedet for å bygge ned natur. Hva mener dere? 

 1. Et viktig grep for å unngå nedbygging av natur, er å bygge tettere der vi allerede har boliger, skoler, næringsbygg og infrastruktur. Hva tenker dere om å bo tettere og bygge høyere for å unngå nedbygging av natur?
 2. Hvilke områder i Bergen mener dere er gode eksempler på at balansen mellom natur og utbygging er ivaretatt? Hvilke områder mener dere er eksempler på det motsatte?
 3. Har dere andre innspill til hvordan vi kan veie behovet for å verne naturen i Bergen opp mot behovet for nye boliger, barnehager, eller sykkelveier?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Arbeidsliv

«De bygger et Bergen for konsulenter og byråder!»

Sier fagforeningslederen. Klimastrategien sier at en del næringer står overfor store endringer i årene som kommer for å kutte klimagassutslipp, og derfor må bedrifter som omstiller seg støttes med forskning, innovasjon og finansiering. Hva sier dere?

 1. Se for dere næringslivet i Bergen 50 år frem i tid. Vi har nådd visjonen vår om å skape et Bergen der alle kan leve gode liv med lave klimagassutslipp. Beskriv hva dere ser for dere. Hva jobber vi med? Hva er annerledes fra i dag? 
 2. Hva tenker dere at næringslivet bør gjøre for å skape nye, fremtidsrettede og klimavennlige arbeidsplasser? Er det noen spesifikke fagfelt vi bør satse på her i Bergen? 
 3. Har dere andre innspill til hvordan næringslivet bør utvikle seg i en klimavennlig retning fremover?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Forbruk

«Ta 3, betal for 2!»

Sier butikkene. Klimastrategien sier at vi må kutte forbruket vårt av ting fordi det fører til store klimagassutslipp lokalt og globalt, i tillegg til sløsing av naturressursene. Hva mener dere? 

 1. Hva er de største hindringene for at dere skal kunne kjøpe færre nye ting? 
 2. Har dere noen forslag til hva som kan gjøre det enklere for dere å:
  - Reparere det du allerede eier?
  - Låne/dele fremfor å eie?
  - Handle mer brukt i stedet for å kjøpe nytt?
 3.  Har dere andre innspill til hvordan vi kan redusere forbruket i Bergen?

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Mat

«Spis biff og nyt livet, folkens!»

Sier kommentarfeltet. Klimastrategien sier at maten vår står for nærmere en tredjedel av alle klimagassutslipp (gjennom produksjon, transport, emballasje m.m.), og at det er behov for omlegging til et mer bærekraftig kosthold i Bergen. Hva sier dere?

 1. Hva mener dere er de største hindringene for å: 
  - Spise mindre kjøtt? 
  - Kaste mindre mat? 
 2. Har dere noen forslag til hva som kan gjøre det enklere å:
  - Spise mer vegetarmat?
  - Spise mer lokalprodusert mat?
 3. Har dere noen andre innspill til hvordan vi kan få til et mer bærekraftig kosthold i Bergen? 

Trykk her for å komme til innspillskjema.

 

Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Klimadugnad

“Det spiller ingen rolle hva jeg gjør, i Kina åpner de et nytt kullkraftverk hver dag!”

Sier en venn. Klimastrategien sier derimot at Bergen er fullt av folk som kan vise vei i klimaomstillingen og som har mye å si for om vi når klimamålene våre. 

Disse tre spørsmålene får alle gjestebudene:

 1. Ønsker dere å leve mer klima- og miljøvennlig? Hvilke endringer har dere i så fall lyst til å gjøre?
 2. Dersom dere ønsker å gjøre endringer for å leve mer klima- og miljøvennlig, hva trenger dere for å kunne gjøre disse endringene?
 3. Har dere forslag til hva som bør gjøres i Bergen for at alle skal kunne leve gode liv med lave klimagassutslipp?