Utsikt fra Fløyvarden
Bilde: Kjersti Sollund

Klimaundersøkelsen: Hva mener bergenserne?

Syv av ti bergensere er enige i at det ikke bør bygges ned mer natur i kommunen vår.

For tredje gang har Klimaetaten undersøkt bergensernes holdninger til ulike klimaspørsmål. Her er fire viktige funn fra årets undersøkelse:

  • Flertallet er enig i at klimatiltak vil gjøre byen bedre å bo i.
  • Det er stort flertall for å ikke bygge ned mer natur i byen.
  • Flere enn før mener det er for mye trafikk i Bergen
  • Flertallet mener innbyggerne med høyest klimagassutslipp bør ta større del av belastningen ved tiltak.

Klimaundersøkelsen 2022 er laget av Opinion, på oppdrag fra Klimaetaten.

Her kan du lese rapporten: 

Ekstra interesserte kan dykke ned i Excel-dokumentet, som inneholder data om alle spørsmål og svar, fordelt etter blant annet alder, bydel, utdanningsnivå og politisk partitilhørighet: 

Klimaundersøkelsen fra tidligere år: