RSS

Klimaundersøkelsen

Klimaundersøkelsen 2023: Hva mener bergensere om ulike klimaspørsmål?

Årets klimaundersøkelse viser at mer enn halvparten av bergensere mener målet om å være fossilfri i 2030 er viktig.

Klimaundersøkelsen 2022: Hva mener bergenserne?

Syv av ti bergensere er enige i at det ikke bør bygges ned mer natur i kommunen vår.