Planer og strategier

Her finner du en oversikt over planer og strategier som er førende for klimaarbeidet i Bergen. 

Grønn strategi forside
  • Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030
  • Handlingsplan til Grønn strategi:
  • Grønn virksomhet - Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet (dokumentet vil bli oppdatert med bystyrets vedtak):


Utgåtte planer og strategier: 

  • Grønn strategi - Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2016: 
  • Sluttrapport Grønn strategi 2016: