RSS

Siste nytt

Vi tok tempen på klimaomstillingen i Bergen

Publikum fikk møte de lokale som leder an i klimaarbeidet i Bergen.

Slik er utslippene fra bruk og bygging av hytter

Rundt Bergen finnes tusenvis av hytter, og flere tusen nye er planlagt. Nå er klimafotavtrykket til dette hyttelivet kartlagt for første gang.

Bli med på Gjenbruksuken 2023

18-24.november arrangeres Gjenbruksuken 2023 i Bergen og omegn. Bergen kommune og BIR søker medarrangører som kan være med på å sette gjenbruk på dagsorden.

Vil gjenbruke stein- og jordmasser i Bergen

Bergen kommune ønsker å bruke masser fra vann- og avløpsprosjekter på nytt lokalt i Bergen, og deltar på innovasjonsprogrammet 2030 Startuplab for å finne nye løsninger.

Fire spørsmål og svar om Bergens nye klimaplan

Nå er Bergens nye klimaplan vedtatt. Hva betyr det?

Dette er planen for kommunens klima- og miljøarbeid

Byrådet legger fram “Grønn virksomhet – Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet”.

Legger fram handlingsplanen til Grønn strategi

Planen viser hva som må gjøres for å nå målene i kommunens klimastrategi.

Har vedtatt ny klimastrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt "Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030". Strategien vil være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen.

Utslippene økte med 1,1 prosent i 2021

Selv om utslippene fra veitrafikken fortsetter å synke, sørget økt sjø- og luftfart for at klimagassutslippene gikk opp i Bergen kommune.

Byrådet legger fram Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030

Bergen skal fremme en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, slik at alle i Bergen kan leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima.