Gå tilbake til:
Du er her:
Slik skal Bergen bli fossilfri bilde
Bilde: Håvard Holme

Slik skal Bergen bli fossilfri

Grønn strategi danner grunnlaget for et offensivt arbeid for å nå målet om en fossilfri by i 2030.

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by. Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Grønn strategi ble vedtatt av bystyret 21. september 2016, og er en plan som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030. Dette er et stort løft, og kan bare realiseres dersom næringslivet i byen og innbyggerne jobber sammen med kommunen.

I 2021 skal Grønn strategi arbeides om til en rendyrket klimastrategi. Klimaetaten har derfor fått laget en sluttrapport for Grønn strategi. Rapporten beskriver status for de ulike temaområdene i planen,de spesifikke tiltakene som den inneholder, samt for de overordnede målsettingene. Les rapporten her: 

Vi bygger nå framtidens Bergen der det ikke skal brukes fossil energi. Der det er attraktivt å gå og sykle de korte avstandene, gode kollektive forbindelser på de litt lengre, og der bilen bare blir brukt når man må. I nærområdet har vi tilgang til det vi trenger i det daglige og kan puste frisk luft i alle deler av byen. Energien vår er fornybar og vi bruker bare de resursene vi må og deler både biler, flotte uteplasser og andre ting man trenger en sjelden gang. Det skal være lett å leve miljøvennlig i Bergen.

Grønn strategi er delt i fem deler med mål og tiltak for hver del:

• Grønt næringsliv

• Transport og mobilitet

• Energi i bygg

• Forbruksmønster avfall og ressurs

• Tilpassning til klimaendringer

Vedlegg