RSS

Informasjon til nye fastleger

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for perioden 1.9.2023-31.8.2025

NAV Akuttvakt Tolk

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet.

Ung Rusoppdagelse (URO)

URO - Ung RusOppdagelse er et lavterskeltilbud i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Frisklivssentralen

En helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.