RSS

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Likeverdige tjenester til hele befolkningen er et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. På denne siden kan du lese mer om tolketjenesten, bestilling og finansiering av tjenesten.

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler

Her kan du lese mer om hva som skiller de ulike fastlegeavtalene fra hverandre.

Vi oppdaterer nettsiden

I mars vil nettsiden "informasjon til fastleger" gjennomgå flere endringer. På denne siden vil du kunne følge med på endringene, etter hvert som vi oppdaterer siden.

Tilbud for etterlatte etter rusrelatert dødsfall

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde.