Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til Basal demensutredning for fastleger

Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre basal demensutredning i sitt arbeid.

Invitasjon til læringsnettverk om pakkeforløp

KoRus Vest Bergen har den gleden av å invitere kommunene i Vestland fylke til læringsnettverk om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester

Fastleger inviteres til å være med i en spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester. Forskningsprosjektet heter "Optimalisering av Radiologiske Tjenester (ORT)"

Informasjon om vaksinering mot covid-19

Etat for helsetjenester har laget klar informasjon om kommunens vaksineringsplan og fastlegenes bidrag.

Diabetesforum 2020

På grunn av COVID-19-situasjonen blir Diabetesforum Hordaland i år erstattet av en "live" webinarserie med topp foredragsholdere fra hele landet.

UIB-studie om fastlegers kliniske vurderinger i møte med forskjellige pasientgrupper

Nå søkes det etter deltakere i prosjektet. Målsetningen med studien er å få kunnskap som kan brukes i utvikling av utdanning og kurstilbud for medisinstudenter, fastleger og andre behandlere.

Finn formen med Friskliv - nye treningstider fra 19.10.20

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til personer som har behov for å endre levevaner for å fremme helse, forebygge sykdom (eller sykdomsutvikling) og å mestre hverdagen.

Drop-in på Hjelpemiddelhuset

Brukere og pårørende kan komme inn i åpningstid og låne hjelpemidler på stedet. Tilbudet gjelder enkle hjelpemidler hvor opplæring blir gitt på stedet. Det er ikke nødvendig å avtale tid i forkant.

Koronaplakater til legekontoret

Her kan du laste ned og skrive ut plakater der en helsearbeider, en lærer og en brannmann takker for at du holder deg hjemme når du er syk, holder avstand og vasker hendene.

Velkommen til seminar om kjønnsinkongruens 23.10.20

Kjersti Gulbrandsen frå Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV), Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus kommer til Bergen 23.10.20