Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Haustseminar 2021

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Haustseminar fredag 19. november om aktuelle utfordringar innan feltet.

Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS

Ved gjennomgang av alle covid-19 tilfeller meldt til MSIS i 2021, ser vi at det mangler innsendte meldinger for tilfeller som er registrert bosatt i deres kommune.

Kompani-Covid – informasjon til fastlegane

Kompani-Covid er eit tverrfagleg behandlings- og meistringstilbod for personar som slit med seinfølgjer av Covid-19.

Tilskudd til utvidelse av fastlegekontor

Bergen kommune lyser ut tilskudd til utvidelse av fastlegekontor eller sammenslåing av solopraksiser for 2021.

Økt tilgang på pneumokokk polysakkaridvaksine (Pneumovax)

Folkehelseinstituttet har nå et betydelig større lager med pneumokokkvaksinen Pneumovax tilgjengelig enn i tidligere år.

Sammen om barn og unge i Bergen

«Sammen om barn og unge i Bergen» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Vår visjon er: «Vi skal være samlet og tilgjengelig når barn og unge trenger oss!»

Hva er trakeobronkomalasi?

Luftrøret er bygd opp av bruskringer som holder det åpent og gjør at vi kan puste. Ved trakeobronkomalasi er noen av disse ringene myke og gjør at luftrøret kan kan bli mindre i omkrets på utpust.

Gatehospitalet i Bergen

Gatehospitalet Bergen drives av Frelsesarmeen på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige.

Poliklinikk for gravide, mor og barn endrer praksis for henvisning til terminkontroll

Dagens praksis med å ringe Kvinneklinikken for time til terminkontroll erstattes med bruk av henvisning.

PRICOV-19; forskningsprosjekt fastleger i pandemien

Det pågår et viktig forskningsprosjekt som skal dokumentere hva fastleger har gjort for å sikre pasientene trygg og god tilgang til fastlegetjenester gjennom pandemien.