RSS

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler

Her kan du lese mer om hva som skiller de ulike fastlegeavtalene fra hverandre.

Ung Rusoppdagelse

URO - Ung RusOppdagelse er et lavterskeltilbud i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Vi oppdaterer nettsiden

I mars vil nettsiden "informasjon til fastleger" gjennomgå flere endringer. På denne siden vil du kunne følge med på endringene, etter hvert som vi oppdaterer siden.

Intensiv habilitering av barn 0-18 år

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov