Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til konferanse om folkehelse i Bergen!

Hvordan har folkehelsearbeidet satt sitt preg på byen Bergen? Hvordan har Bergenserne det? Og hvordan skal vi møte fremtidens folkehelseutfordringer?

Nytt pakkeforløp om gravide og rusmidler lansert

Hvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk.

«Klinisk emnekurs om Legemidler, E-resept, Multidose og Pasientens Legemiddelliste (PLL )»

Bergen kommune arrangerer dette kurset for fastlegene i Bergen. Kurset er gratis for deltakerne.

Utdanningsstillinger for spesialisering i allmennmedisin (ALIS)

Informasjon fra prosjektet ALIS VEST om administrasjon, organisering, begrepsavklaring og endring av regler gjeldende fra 01.03.19.

Ny spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Guri R. Haaland slutter i sin avtalepraksis i barne- og ungdomspsykiatri på Nesttun i august i år.

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

Meningokokkvaksinering av ungdom

Meningokokkvaksinering av ungdom er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet som ble gitt elever i videregående skole var et tilbud i en begrenset tidsperiode.

Problem med dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det er viktig at man velger meldingstypene "Forespørsel" eller "Svar på forespørsel" og "Notat" ved ønske om å sende melding til helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Nytt tilbud til transport av bårepasienter

Det er nå opprettet et nytt tilbud fra Haukeland Universitetssjukehus om transport av pasienter som må ligge men som ikke trenger medisinsk tilsyn eller behandling under transporten.

Ny rutine for bestilling av psykiatriambulanse

Alle oppdrag skal nå bestilles gjennom AMK Bergen. For ambulansebestilling ring: 55 36 17 06 Ved hasteoppdrag/akutt ring: 113 AMK Bergen har beslutningsmyndighet i forhold til type transport