Gå tilbake til:
Du er her:

Gatehospitalet i Bergen

Gatehospitalet Bergen drives av Frelsesarmeen på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige.

Poliklinikk for gravide, mor og barn endrer praksis for henvisning til terminkontroll

Dagens praksis med å ringe Kvinneklinikken for time til terminkontroll erstattes med bruk av henvisning.

PRICOV-19; forskningsprosjekt fastleger i pandemien

Det pågår et viktig forskningsprosjekt som skal dokumentere hva fastleger har gjort for å sikre pasientene trygg og god tilgang til fastlegetjenester gjennom pandemien.

eMeistring - veiledet internettbehandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon

Korte ventetider og økt fleksibilitet for pasientene. Med eMeistring kan flere pasienter få tilbud om rask behandling for depresjon, sosial angst og panikklidelse via internett.

Invitasjon til Basal demensutredning for fastleger

Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre basal demensutredning i sitt arbeid.

Invitasjon til læringsnettverk om pakkeforløp

KoRus Vest Bergen har den gleden av å invitere kommunene i Vestland fylke til læringsnettverk om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester

Fastleger inviteres til å være med i en spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester. Forskningsprosjektet heter "Optimalisering av Radiologiske Tjenester (ORT)"

Informasjon om vaksinering mot covid-19

Etat for helsetjenester har laget klar informasjon om kommunens vaksineringsplan og fastlegenes bidrag.

Diabetesforum 2020

På grunn av COVID-19-situasjonen blir Diabetesforum Hordaland i år erstattet av en "live" webinarserie med topp foredragsholdere fra hele landet.

UIB-studie om fastlegers kliniske vurderinger i møte med forskjellige pasientgrupper

Nå søkes det etter deltakere i prosjektet. Målsetningen med studien er å få kunnskap som kan brukes i utvikling av utdanning og kurstilbud for medisinstudenter, fastleger og andre behandlere.