Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til seminar om kjønnsinkongruens 23.10.20

Kjersti Gulbrandsen frå Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV), Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus kommer til Bergen 23.10.20

Finn formen med Friskliv

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til personer som har behov for å endre levevaner for å fremme helse, forebygge sykdom (eller sykdomsutvikling) og å mestre hverdagen.

Nytt skjema tilgjengeleg for fastlegane: «Anbefaling om tilrettelegging i kroppsøving»

Ei gruppe fastlegar og kroppsøvingslærarar har gjennom Kroppsøvingsgruppa til Idrettscampus Bergen bidrege til å utarbeide skjemaet «Anbefaling om tilrettelegging i kroppsøving».

Elektroniske meldinger kan nå sendes med vedlegg

Pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune har oppgradert sine system, og i denne versjonen er det nå endelig åpnet opp for å sende og motta elektroniske meldinger med vedlegg.

Prosedyrer for arbeid med Korona/Covid-19

Bergen kommune har startet et arbeid for å samle prosedyrer og prosesskart for arbeid knyttet til Korona/Covid -19.

Oppfordring fra Helsedirektoratet til fastleger om melding på telefonsvarer vedr. Korona

Helsedirektoratet har fått flere bekymringsmeldinger fra landets legevaktsentraler om svært stor pågang fra publikum om Korona-smitte.

Frelsesarmeen etablerer gatehospital i Bergen.

Gatehospitalet i Bergen er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige med store og sammen¬satte helseproblemer, eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten.

Informasjon til fastlegene i Bergen om Koronavirus 02.03.20

Utfra prøvesvarene kan det se ut til at korona- viruset smitter også før symptomene kommer. Det vi har sett i Bergen, er svært kort inkubasjonstid, dvs. snaut 2 dager.

Informasjon til fastlegene i Bergen kommune ved covid-19

Det første koronatilfellet er påvist i Bergen 28.2.20. Vedkommende er moderat syk og hjemmeisolert.

Utvidet pakkeforløp hjerneslag

Helsedirektoratet publiserer nå utvidet pakkeforløp hjerneslag.