Gå tilbake til:
Du er her:

Utvidet pakkeforløp hjerneslag

Helsedirektoratet publiserer nå utvidet pakkeforløp hjerneslag.

Et nytt hjelpetilbud for barn og unge pårørende

Når en av de rundt oss blir syke, skadet, ruser seg, kommer i fengsel, eller dør, blir vi pårørende. Du kan være pårørende til noen i familien din, eller andre du kjenner.

Hoftesterk - treningsgruppe for pasienter etter hofte/lårhalsbrudd

Fra 2020 starter 4 treningsgrupper i 4 byområder for personer som har hatt hoftebrudd. Tiltaket er kunnskapsbasert og individuelt tilpasset personer som har hatt hoftebrudd for 3 mnd siden eller mer.

Nytt fra skabbens verden

Det har nylig vært avholdt et samarbeidsmøte mellom fastleger og Helse Bergen blant annet om behandling og forebygging av skabb.

Meningokokkvaksinering av ungdom

Meningokokkvaksinering av ungdom er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet som ble gitt elever i videregående skole var et tilbud i en begrenset tidsperiode.

Velkommen til konferanse om folkehelse i Bergen!

Hvordan har folkehelsearbeidet satt sitt preg på byen Bergen? Hvordan har Bergenserne det? Og hvordan skal vi møte fremtidens folkehelseutfordringer?

Problem med dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det er viktig at man velger meldingstypene "Forespørsel" eller "Svar på forespørsel" og "Notat" ved ønske om å sende melding til helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

VAKSINERING AV ANSATTE VED ASYLMOTTAK

Vaksinasjon og forebyggende tiltak av ansatte som har risiko for smitte/skade i arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven, og er arbeidsgivers ansvar.

«Klinisk emnekurs om Legemidler, E-resept, Multidose og Pasientens Legemiddelliste (PLL )»

Bergen kommune arrangerer dette kurset for fastlegene i Bergen. Kurset er gratis for deltakerne.

Nytt tilbud til transport av bårepasienter

Det er nå opprettet et nytt tilbud fra Haukeland Universitetssjukehus om transport av pasienter som må ligge men som ikke trenger medisinsk tilsyn eller behandling under transporten.