RSS

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra 2. mai vil alle gravide i svangerskapsuke 24 få tilbud om gratis kikhostevaksine.

Årsmelding fra Allmennmedisinsk forskningsenhet

For AFE Bergen har 2023 vært et begivenhetsrikt år med stor forskningsaktivitet

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Likeverdige tjenester til hele befolkningen er et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. På denne siden kan du lese mer om tolketjenesten, bestilling og finansiering av tjenesten.

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler

Her kan du lese mer om hva som skiller de ulike fastlegeavtalene fra hverandre.

Tilbud for etterlatte etter rusrelatert dødsfall

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde.