Gå tilbake til:
Du er her:

Diabetesforum 2020

På grunn av COVID-19-situasjonen blir Diabetesforum Hordaland i år erstattet av en "live" webinarserie med topp foredragsholdere fra hele landet.

UIB-studie om fastlegers kliniske vurderinger i møte med forskjellige pasientgrupper

Nå søkes det etter deltakere i prosjektet. Målsetningen med studien er å få kunnskap som kan brukes i utvikling av utdanning og kurstilbud for medisinstudenter, fastleger og andre behandlere.

Finn formen med Friskliv - nye treningstider fra 19.10.20

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til personer som har behov for å endre levevaner for å fremme helse, forebygge sykdom (eller sykdomsutvikling) og å mestre hverdagen.

Drop-in på Hjelpemiddelhuset

Brukere og pårørende kan komme inn i åpningstid og låne hjelpemidler på stedet. Tilbudet gjelder enkle hjelpemidler hvor opplæring blir gitt på stedet. Det er ikke nødvendig å avtale tid i forkant.

Koronaplakater til legekontoret

Her kan du laste ned og skrive ut plakater der en helsearbeider, en lærer og en brannmann takker for at du holder deg hjemme når du er syk, holder avstand og vasker hendene.

Velkommen til seminar om kjønnsinkongruens 23.10.20

Kjersti Gulbrandsen frå Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV), Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo universitetssykehus kommer til Bergen 23.10.20

Nytt skjema tilgjengeleg for fastlegane: «Anbefaling om tilrettelegging i kroppsøving»

Ei gruppe fastlegar og kroppsøvingslærarar har gjennom Kroppsøvingsgruppa til Idrettscampus Bergen bidrege til å utarbeide skjemaet «Anbefaling om tilrettelegging i kroppsøving».

Elektroniske meldinger kan nå sendes med vedlegg

Pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune har oppgradert sine system, og i denne versjonen er det nå endelig åpnet opp for å sende og motta elektroniske meldinger med vedlegg.

Prosedyrer for arbeid med Korona/Covid-19

Bergen kommune har startet et arbeid for å samle prosedyrer og prosesskart for arbeid knyttet til Korona/Covid -19.

Frelsesarmeen etablerer gatehospital i Bergen.

Gatehospitalet i Bergen er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige med store og sammen¬satte helseproblemer, eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten.