RSS

Skjemaer

Rapport ALIS-tilskudd

Her finner du skjema for utbetaling av ALIS-tilskudd. Skjemaet sendes ferdig utfylt til alis@bergen.kommune.no

Praksiskompensasjon etter nattevakt og ved sykt barn

I fastlegeprosjektet er det satt av en pott til praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn. Her finner du info, samt skjema for refusjon.

ALIS-skjemaer

På denne siden finner du skjemaer for gjennomført veiledet tjeneste, oppgjørsskjema for veiledning og kompensasjon for supervisjon.

Attest for allmennmedisinsk virksomhet

Skjemaet sendes utfylt til fastlegeordningen@bergen.kommune.no Vi gjør oppmerksom på at vi har litt behandlingstid ved søknad om spesialistgodkjenning.