RSS

Offentlig legearbeid

Legevakt

Enhver fastlege er forpliktet til å delta i vaktordningen både i sin egen bydel og i sentrum. Vaktene tildeles regelmessig, og varsel sendes ut på epost.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Tjenesten tilbys ved 7 helsestasjoner. Engen helsestasjon gir også et tilbud til studenter. Det er flere fastleger tilknyttet tjenesten. Helsestasjonene har noe ulik åpningstid.

Legetjeneste i sykehjem og aldershjem

Legetjenesten ved alders- og sykehjem er faglig og adminstrativt tilhørende Etat for alders og sykehjem - avdeling for sykehjemsmedisin .