Bilde av Bergen Helsehus
Bilde: Andrew M. S. Buller

Om oss

Etat for helsetjenester - enhet for allmennmedisin organiserer og administrerer fastlegeordningen i Bergen kommune. Det omfatter også organisering og oppfølging av LIS1, ALIS og veiledere.

Ønsker du som er fastlege kontakt med oss?

Send oss en epost: fastlegeordningen@bergen.kommune.no

For mer informasjon om alt det andre vi jobber med i Etat for helsetjenester - se vår hjemmeside.

Kontaktpersoner:

Merethe Brattetaule, Enhetsleder

Ulrikke Ullestad, Avdelingsleder

Harald Wigum, Overlege i fastlegeordningen

Sveinung Gangstø, Overlege i fastlegeordningen

Remi Bye, Rådgiver

Sondre Solnørdal, Rådgiver

Ann-Magrith Di Fulvio, Rådgiver