RSS

Offentlige pasienttilbud

Abort og graviditet – trenger du noen å snakke med?

Amathea er en gratis helsetjeneste for alle som ønsker å snakke med noen om abort og graviditet – både før, under og etter.

Har du ein pasient som er redd for å gå til tannbehandling?

TOO-tilbodet er eit tverrfagleg spesialisert behandlingstilbod til tortur- og overgrepsutsette og andre personar med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

FACT ung Bergen

FACT Ung er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, Betanien sykehus og Bergen kommune. Vi tilbyr fleksibel og helhetlig oppfølging og behandling av barn og unge mellom 12-18 år.

Kurs på Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr ulike kurs både digitalt og med fysisk oppmøte. For nærmere informasjon om oppstart, påmelding og annen praktisk informasjon på hvert enkelt kurs, se nedenfor.

Rehabiliterings tilbud for pasienter med senfølger etter covid-19

Ved Kringsjå Fysioterapi, Laksevåg finnes det et rehabiliterings tilbud for pasienter med senfølger etter covid-19.

Aktivitetssenter for hjemmeboende eldre

Aktivitetssenter er et dagtilbud for eldre hjemmeboende som har behov for aktivitet og sosialt fellesskap sammen med andre, men trenger bistand for å oppsøke dette.

Kurs i tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Frisklivssentralen kjører i vår 3 ulike Tankevirus kurs

Tilbud for etterlatte etter rusrelatert dødsfall

Etterlattkafé er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall, uansett når dødsfallet skjedde.

#Syktbrajobb

Tilbudet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte og tett oppfølging over tid, til arbeidssøkere under 35 år, som mottar uføretrygd og har et ønske om å komme ut i vanlig lønnet arbeid.

Ung Rusoppdagelse

URO - Ung RusOppdagelse er et lavterskeltilbud i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.