Kurs

Lederkurs for allmennleger

Lederkurs for allmennleger skal bidra til at du som fastlege - og leder - kan legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid på en måte som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene.