Bildet viser en person som går opp noen trapper
Bilde: Bruno Nascimento

Høstens kurs på Frisklivssentralen 2023

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.

Mestringskurset Tankevirus

Tankevirus er et mestringskurs for de som ønsker å bli mer oppmerksom på egne tanker. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og er basert på grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv atferdsterapi.

Høsten 2023 har vi oppstart av Tankevirus digitalt. 

Ved digitalt kurs er kursholder synlig med kamera, alle deltakere er med via en Chat, hvor en besvarer på oppgaver i etterkant av videofremvisning

  • I samarbeid med Vestland fylkeskommunen arrangerer vi Tankevirus-kurs for ungdom i VGS alder. Kurset går digitalt tirsdagene 17.10/24.10 og 31.10 kl 18-19:30. Deltakelse er gratis. Deltakerne er med uten kamera og lyd, kommunikasjon foregår i chat og en kan være anonym.
  • Påmelding : https://forms.office.com/e/TPdybJFqd4

Mer om tankevirus

Søvnkurs

Søvnkurset “Sov godt” er et kurs som kan være nyttig for deg som har problemer med søvn. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (sovno.no) og Folkehelseinstituttet.

Høsten 2023 har vi både digitalt og fysisk søvnkurs. Kursene har ingen kursavgift. Påmeldingsfrist 25. oktober!

  • Oppstart digitalt kurs mandag 30.10. kl. 1400-1530.  Åpent for alle i Vestland fylke. 
  • Oppstart fysisk kurs tirsdag 07.11. kl. 1400-1600. Dette kurset er for innbyggere i Bergen kommune, og holdes på innbyggerservice, Kaigaten 4. 

 Påmelding til begge kurs her: https://forms.office.com/e/BjJCrr522G

  • Kurset er for deg som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter
  • Kurset har 4 samlinger, på 1,5 - 2 timer pr uke

Kostholdskurs

Frisklivssentralen tilbyr både individuell veiledning og kurs for deg som ønsker å slutte med røyk og snus. Mange klarer å slutte på egen hånd, men det er dokumentert at støtte og veiledning øker sjansen for å klare det.

Høsten 2023 har vi digitalt  interkommunalt røykesluttkurs på teams, åpent for alle i Vestland fylke. Kurset har ingen kursavgift.

  • Oppstart onsdag  01.11.2023. kl. 14.00-15.30. Kurset har 6 samlinger. 

Ta kontakt på frisklivssentralen@bergen.kommune.no  for påmelding til høstens kurs.