Intensiv habilitering av barn 0-18 år

Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov

Intensiv habilitering av barn 0-18 år

Barnas Fysioterapisenter fra 2023 har inngått avtale med Helse Vest RHF om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten innenfor delytelse N "Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning for barn med komplekse habiliterings- og/eller rehabiliteringsbehov".  

Barnas Fysioterapisenter er en ideell stiftelse. Tilbudet er spesielt rettet mot barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, blant annet barn med cerebral parese, samt små barn med alvorlig forsinket motorikk.  

Avtalen med Helse Vest RHF innebærer at barn fra hele Norge kan få tilgang til tjenester gjennom retten til valg av behandlingssted.  

Dette gjelder også barn med habiliteringsbehov i Bergen kommune. Stiftelsen er opptatt av god dialog med barnas hjemkommuner, og kommunens fagpersoner, enten det er fastlege, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andre.  Barnas fastlege kan henvise barn til regional vurderingsenhet i helseforetakene, som så vil rettighetsvurdere barnet til intensiv habilitering. 

Ta gjerne kontakt med Camilla eller Jannike, dersom en har spørsmål eller ønsker mer informasjon. 

Camilla Skagen                                                                                  Jannike Rieber

daglig leder  - Barnas Fysioterapisenter                                     seniorrådgiver

camilla@bfsnett.no                                                                           jannike@bfsnett.no