#Syktbrajobb

Tilbudet #syktbrajobb tilbyr individuell jobbstøtte og tett oppfølging over tid, til arbeidssøkere under 35 år, som mottar uføretrygd og har et ønske om å komme ut i vanlig lønnet arbeid.

Våre jobbspesialister gir tett oppfølging av både deltakere og arbeidsgivere, 
og vi arbeider etter metodikken Individual placement and support (IPS). 
Denne tilnærmingsmetoden innebærer tett oppfølging, også etter at deltakerne har begynt i jobb.

Hvem kan få tilbudet?

  • Under 35 år
  • Mottar uføretrygd
  • Bor i Bergen kommune
  • Ønsker vanlig lønnet arbeid

Kontakt #syktbrajobb ?

  • Det trengs ikke henvisning. 
  • Jobbsøker, støttepersoner eller andre, på vegne av jobbsøker, kan ta direkte kontakt med oss.

Ta direkte kontakt med en av våre jobbspesialister, for å få mer informasjon. Ring oss på telefonnummer 407 68 506.

Hva består tilbudet av?

Tilbudet gir individuell jobbstøtte til de som er i målgruppen og vi følger opp aktuelle arbeidsgivere. Individual placement and support (IPS) er en metode som ble utviklet i USA og den brukes nå også internasjonalt i stadig større grad. 
Individuell jobbstøtte tar utgangspunkt i jobbsøkers motivasjon, kompetanse og ønsker. 

Mer info om #Syktbrajobb kan man finne på denne nettsiden