Ung Rusoppdagelse

URO - Ung RusOppdagelse er et lavterskeltilbud i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Personalgruppen består av en sykepleier, en psykiater, en erfaringskonsulent, to psykologer, en barnevernspedagog og en klinisk sosionom. Vår målgruppe er unge i alderen 15-25 år, hvor det er bekymring tilknyttet rusbruk. Vi er et avklaringsteam som kartlegger rusbruk, sosiale forhold, psykisk og somatisk helse, samt ønske om og behov for endring. Vi er i utgangspunktet til for ungdom som av ulike grunner ikke makter å benytte seg av ordinær henvisningsvei- eksempelvis grunnet sterk angst, mye rusbruk, vansker med å forholde seg til tid og sted etc. Det kan også være at motivasjonen er svært svingende, og at det blir vanskelig å vente på time hos både henviser og TSB. Hensikten med URO er å forsøke å snu en negativ utvikling før rusproblemene blir mer omfattende, og skader og konsekvenser har fått etablere seg.

URO har tre prinsipper:

  1. Direkte kontakt: Det trengs ikke henvisning. Ungdom, pårørende og hjelpeapparat kan ta direkte kontakt med oss på tlf. 415 24 141 på alle hverdager mellom kl. 08:00-15:30. En kan også sende sms dersom det blir vanskelig å ringe. 
  2. Rask respons: Etter henvendelse, får den unge tilbud om samtale innen 1-2 virkedager. 
  3. Fleksibelt møtested: Den unge kan selv velge hvilken arena han eller hun vil treffes på. Vi treffer unge både på biltur, hjemme eller på skolen, for å nevne noe. 

Etter at URO har kartlagt ferdig hjelpebehov, kan vi viderehenvise eller overføre til videre hjelp, dersom den unge ønsker dette. URO trekker seg så ut etter en sømløs overføring. 

Mer info om URO kan man finne på denne nettsiden.