Gå tilbake til:
Du er her:

Poliklinikk for gravide, mor og barn endrer praksis for henvisning til terminkontroll

Dagens praksis med å ringe Kvinneklinikken for time til terminkontroll erstattes med bruk av henvisning.

Til dere som arbeider med gravide:

Kvinneklinikken/Fødeavdelingen ønsker å informere om endring vedrørende bestilling av konsultasjon til terminkontroll:


Poliklinikk for gravide, mor og barn endrer praksis for henvisning til terminkontroll. Dagens praksis med å ringe Kvinneklinikken for time til terminkontroll erstattes med bruk av henvisning.  


Henvisningen til vanlig terminkontroll må inneholde informasjon om termin ultralyd (TUL) og et kort resyme om svangerskapet har forløpt normalt eller hatt komplikasjoner/gjort unormale funn. Henvisninger til Poliklinikk for gravide, mor og barn vurderes daglig, men vi setter pris på henvisning 5-7 dager i forkant.

Dersom henvisningen til terminkontroll unntaksvis gjelder behov for time aktuelle dag, merkes den med HASTER (ØH).


Vennlig hilsen

Beth Iren Reistad
Jordmor/rådgiver
976086/ +4791646084
Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no