Bildet viser lille lungegårdsvannet dekket i sollys
Bilde: Arne Skarbøvik

Veileder ved inngåelse av fastlegeavtaler

Her kan du lese mer om hva som skiller de ulike fastlegeavtalene fra hverandre.

En fastlegeavtale inngås mellom en lege og en kommune og gir legen rett og plikt til å jobbe som fastlege. 

Hovedmodellen for fastlegeordningen er fortsatt næringsdrift. Legen er da selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen om å levere allmennlegetjenester til listeinnbyggerne i henhold til fastlegeavtalen, rammeavtalen og fastlegeforskriften. Legen driver da praksis for egen regning, men finansieres av det offentlige gjennom basistilskudd, egenandeler og refusjoner. I  noen tilfeller inngås det økonomiske samarbeidsavtaler mellom næringsdrivende fastleger og kommunen, såkalte 8.2 avtaler. Dette betyr at kommunen på ulike måter, økonomisk og/eller praktisk, støtter driften av legekontoret.

De siste årene har det blitt flere ansatte fastleger. Kommunen tar da selv ansvaret for å tilby allmennlegetjenester til listeinnbyggerne ved å ansatte fastlegen i en kommunal stilling. Ansatte fastleger omfattes av arbeidmiljøloven og tariffavtalene i KS-området. 

Både næringsdrivende fastleger og ansatte fastleger skal ha en fastlegeavtale med kommunen. Fordi regelverket er litt ulikt, er det viktig å avklare hvilken type tilknytning du skal ha til kommunen, dvs. om du skal være ansatt eller næringsdrivende. Er du i tvil - kan du lese mer på legeforeningen sine sider