Utredninger og grunnlagsdokumenter for KPA2018

Det er utarbeidet en rekke utredninger og grunnlagsdokumenter for kommuneplanens arealdel.

Noen av utredningene er behandlet i egne prinsippsaker i bystyret, mens andre er faglige anbefalinger til arbeidet med bestemmelser, plankart og/eller planbeskrivelse.

Nedenfor inngår også en rekke tematiske vedlegg som har inngått i første og annen gangs behandling av KPA2018, samt vedlegg til bestemmelsene. Bestemmelsene finner du øverst på listen. 

Utredninger, grunnlagsdokumenter og vedlegg til bestemmelsene