Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til KPA2018?

Dersom du har spørsmål knyttet til dokumenter i KPA, kan du kontakte seksjonsleder for Kommuneplan i Plan- og bygningsetaten, Mette Iversen.

1. Om konsekvensutredning for støy

Spørsmål og svar om konsekvensutredning for støy

Spørsmål om Kommuneplanens arealdel fra Komite for miljø og byutvikling

Komite for miljø og byutvikling avga 6.juni 2019 sin innstilling til bystyret om KPA2018. I forkant kunne komiteen stille spørsmål til byråden. Spørsmål og byrådens svar finner du her.

2. Om metodikk for konsekvensutredning og tematiske utredninger

Spørsmål og svar om metodikk for konsekvensutredning og tematiske utredninger

3. Om definisjon av begrepene hybel og hybelleilighet

Spørsmål og svar om definisjon av begrepene hybel og hybelleilighet.

4. Spørsmål til 18 punkt i bestemmelser og retningslinjer KPA2018

Spørsmål og svar til 18 punkt i bestemmelser og retningslinjer KPA2018.

5. Om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv

Spørsmål og svar om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv.

6. Om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann

Spørsmål og svar om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann.

7. Om gangbro over offentlig gate, inngang til bolig, tilgang til uteareal for bolig og om tilpassing av byggehøyde til omgivelser

Spørsmål og svar om gangbro over offentlig gate, inngang til bolig, tilgang til uteareal for bolig og om tilpassing av byggehøyde til omgivelser.

8. Om nærhet til bybanestopp, om transformasjon av gamle industriområder, om justering av byfortettingssone på Kristianborg og på Storaneset

Spørsmål og svar om nærhet til bybanestopp, om transformasjon av gamle industriområder, om justering av byfortettingssone på Kristianborg og på Storaneset.