RSS

Har du spørsmål?

1. Om konsekvensutredning for støy

Spørsmål og svar om konsekvensutredning for støy

5. Om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv

Spørsmål og svar om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv.

6. Om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann

Spørsmål og svar om steinuttak i Fanafjell og sykling utenfor turveier i nedslagsfelt for drikkevann.

7. Om gangbro over offentlig gate, inngang til bolig, tilgang til uteareal for bolig og om tilpassing av byggehøyde til omgivelser

Spørsmål og svar om gangbro over offentlig gate, inngang til bolig, tilgang til uteareal for bolig og om tilpassing av byggehøyde til omgivelser.

8. Om nærhet til bybanestopp, om transformasjon av gamle industriområder, om justering av byfortettingssone på Kristianborg og på Storaneset

Spørsmål og svar om nærhet til bybanestopp, om transformasjon av gamle industriområder, om justering av byfortettingssone på Kristianborg og på Storaneset.