Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til sjekkliste for fysiske forhold i skoler

Her har vi forslag til sjekkliste for kontroll av inne- og uteområdene i skoler. Regelmessige kontroller kan forebygge ulykker og helseplager.

Skoler kan bruke sjekklisten som et utgangspunkt for å kontrollere seg selv. Slik kontroll må gjøres regelmessig, minimum årlig. Hensikten er å forebygge ulykker og helseplager, samt etterse at vedlikehold og renhold fungerer som det skal.

Forslaget vårt er kun veiledende og spørsmålene er ganske generelle. Skoler må lage sine egne sjekklister, tilpasset sine lokaler, uteområder og andre forhold. Ta bort de spørsmålene som ikke er relevante eller skolen mener er unødvendige. Før inn spørsmål angående forhold som er relevante for din skole. Etter at sjekklisten er fylt ut må skolen lage en plan for å utbedre eventuelle problemer som ble avdekket.

Sjekklisten erstatter ikke kontroller av lekeplassutstyr. Dette må utføres i tillegg. Vi anbefaler at skoler har regelmessige egenkontroller av lekeplassutstyr ved bruk av sjekklister utarbeidet for det utstyret skolen har, og i tillegg har større kontroller fire ganger i året. Vi anbefaler utstyret kontrolles av en person med særskilt kompetanse på lekeplassutstyr minimum årlig. Dette gjelder også eventuelle tauverk, slengdisser, balansestokker og lignende som skolen har satt opp i naturområder. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler regulerer barnas fysiske arbeidsmiljø, ikke ansattes. Spørsmålene er derfor i hovedsak rettet mot rom hvor elevene ferdes, altså barnas undervisningsrom, garderober, ganger og toaletter. 

Sjekklistene retter seg inn mot avvikene, ikke skolens generelle tilstand. Eksempelvis, dersom skolens lokaler hovedsakelig har god temperaturregulering og bare ett undervisningsrom har dårlig temperaturregulering skal man krysse av for «Nei» på spørsmålet «Holdes temperaturen stabilt mellom 19 og 22 °C?».