Gå tilbake til:
Du er her:
badeanlegg
Helsevern i badeanlegg
Bilde: Katarina Lunde

Boblebad og badeanlegg

Virksomheter med boblebad og badeanlegg, inkludert flytetanker, skal melde disse til kommunen. Du kan klage dersom du har blitt syk etter å ha besøkt et anlegg. Her finner du mer informasjon.

Klage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med virksomheter som har potensiale til å påføre andre helseskader. Har du fått infeksjon eller sykdom etter besøk i boblebad eller badeanlegg kan du klage. Les mer på innbyggerhjelpen: Klage på boblebad eller svømmebasseng

Meldeplikt

Virksomheter med boblebad plikter å melde fra til kommunen ved oppstart og ved vesentlige endringer. Du finner mer informsjon om dette i innbyggerhjelpen: Meldeplikt for virksomheter med boblebad

Det er meldeplikt for badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten. Dette gjelder også for virksomheter med flytetanker. Det skal meldes ved oppstart og ved vesentlige endringer. Du finner mer informsjon om dette i innbyggerhjelpen: Meldeplikt for badeanlegg