Gå tilbake til:
Du er her:
Helsevern i solarium
Helsevern i solarier
Bilde: dorianrochowski fra Pixabay

Solarier

Miljørettet helsevern har ansvar for å føre tilsyn med solarier for å sjekke at de overholder regelverk om stråling, aldersgrense og hygiene.

Meldeplikt

Alle virksomheter med solarier må melde fra til Bergen kommune.
Dette gjelder både solsentre, og andre virksomheter som tilbyr solarium til kunder eller ansatte. Du kan lese mer om meldeplikten innbyggerhjelpen: Meldeplikt for solarier

Klage

Du kan også klage til kommunen dersom du mistenker at et solarium bryter regelverket om hygiene og stråling.  Du finner mer informasjon om det å klage i innbyggerhjelpen: Klage på solarier