Gå tilbake til:
Du er her:
Fremtidig bybanestopp
Illustrasjon av fremtidig bybaneholdeplass i Kanalveien.
Bilde: Bybanen Utbygging

Bybanen – en pådriver for utviklingen av Mindemyren

Bybanen skal gjøre det enkelt, effektivt og miljøvennlig å ta seg til og fra nye Mindemyren. Byggingen av Bybanen fra Kaigaten til Fyllingsdalen via Mindemyren pågår, med planlagt åpning i 2022-2023.

Traséen for Bybanen til Fyllingsdalen skal gå langs østsiden av Store Lungegårdsvannet, til Haukeland, Kronstad og Mindemyren, før den går i en lang tunnel til Fyllingsdalen, med midlertidig endeholdeplass ved Oasen. Samtidig med at det bygges bybane, bygges det gang- og sykkelveger langs strekningen.

Langs bybanetraséen på Mindemyren er nye gangveier og sykkelveier i ferd med å ta form. Det etableres også nye grøntområder, både for å skape trivsel og for å håndtere overvann. Under bakken ligger i dag et komplekst system av vannrør. Deler av dette skal åpnes opp, og det blir laget en ny kanal.

Her er en illustrasjonsfilm som viser hvordan bybanetraséen blir på Mindemyren. 

Holdeplasser og kjøretid

Bybanetraséen skal krysse dagens bybanelinje på Kronstad. Ved nedsiden av Leaparken kommer en ny holdeplass i Kanalveien. I sør er holdeplassen ved inngangen til Fyllingsdalstunnelen, med enkle overganger til buss i Fjøsangerveien.

Samlet kjøretid med Bybanen fra Kaigaten til Oasen vil være 19 minutter.

Byggingen av strekningen Bergen sentrum - Fyllingsdalen utføres av Bybanen Utbygging. Les mer om det pågående utbyggingsarbeidet på Bybanen utbyggings nettsider.

Bybanen er en del av Miljøløftet. Du kan lese mer på Miljøløftets nettsider.