Bybanestopp
Illustrasjon av bybaneholdeplass i Kanalveien.
Bilde: Bybanen Utbygging

Bybanen – en pådriver for utviklingen av Mindemyren

Bybanen gjør det enkelt, effektivt og miljøvennlig å ta seg til og fra nye Mindemyren. Bybanen fra Kaigaten til Fyllingsdalen via Mindemyren åpnet november 2022.

Traséen for Bybanen til Fyllingsdalen går langs østsiden av Store Lungegårdsvannet, til Haukeland, Kronstad og Mindemyren, før den går i en lang tunnel til Fyllingsdalen, med midlertidig endeholdeplass ved Oasen. Samtidig med at det er bygget bybane, er det etablert gang- og sykkelveger langs strekningen.

Langs bybanetraséen på Mindemyren er det også etablert nye grøntområder, både for å skape trivsel og håndtere overvann. Under bakken lå det tidligere et komplekst system av vannrør. Deler av dette er åpnet opp, og det er laget en ny kanal.

Kjøretid

Samlet kjøretid med Bybanen fra Kaigaten til Oasen er 19 minutter.

Byggingen av strekningen Bergen sentrum - Fyllingsdalen er utført  av Bybanen Utbygging. 

Bybanen er det største prosjektet i  Miljøløftet. Du kan lese mer på Miljøløftets nettsider.