Gå tilbake til:
Du er her:
Modell av Mindemyren
Modell av Mindemyren.
Bilde: Håvard Prestegården

Dialog med innbyggere og utbyggere

I det videre arbeidet med utviklingen av Mindemyren blir medvirkning svært viktig. Her vil du finne informasjon om fremtidige folkemøter, dialogmøter og andre plattformer hvor du kan gi innspill.

Offentlige informasjonsmøter

En viktig del av arbeidet blir å få ut informasjon og å få innspill fra innbyggere gjennom informasjonsmøter, folkemøter og nettsider.

Den 25. februar 2021 inviterte Bergen kommune til åpent, digitalt informasjonsmøte om Mindemyren nord. Presentasjonen fra møtet ligger her:

 

Den 25. mars 2021 inviterte Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten grunneiere, forslagsstillere og konsulenter til informasjonsmøte om planarbeidet for Mindemyren. Her er presentasjonene fra møtet:

Byplan har utarbeidet en oversikt over hvilke krav som stilles til uteoppholdsarealene, som en hjelp for prosjekterende, og for å klargjøre grensesnittet mellom kravene i områdeplanen og KPA. Kravspesifikasjonen finner du her: