Illustrasjon 3D-modell Mindemyren nord
Bilde: Bergen kommune

Dialog med innbyggere og utbyggere

I arbeidet med utviklingen av Mindemyren er medvirkning svært viktig. Her vil du finne informasjon om informasjonsmøter, dialogmøter og andre plattformer hvor du kan gi innspill.

 

Presentasjon fra informasjonsmøte om Mindemyren nord 7. desember

Plan- og bygningsetaten inviterte til åpent informasjonsmøte om planforslaget for Mindemyren nord onsdag 7. desember. Her er presentasjonen fra møtet:

 

Planforslag for Mindemyren nord er på høring, med høringsfrist 3. januar 2023. Send gjerne en skriftlig merknad til planforslaget. Mer informasjon og dokumentene i saken ligger på kommunens kunngjøringsside. 

Se kunngjøringen for Mindemyren nord

 

Tidligere møter

25. februar 2021 inviterte Bergen kommune til åpent, digitalt informasjonsmøte om Mindemyren nord. Presentasjonen fra møtet ligger her:

 

25. mars 2021 inviterte Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten grunneiere, forslagsstillere og konsulenter til informasjonsmøte om planarbeidet for Mindemyren. Her er presentasjonene fra møtet:

Byplanavdelingen har utarbeidet en oversikt over hvilke krav som stilles til uteoppholdsarealene, som en hjelp for prosjekterende, og for å klargjøre grensesnittet mellom kravene i områdeplanen og KPA. Kravspesifikasjonen finner du her: