Møter i Grunneierforum

Planprosesser er igangsatt i store deler av Mindemyren. Grunneierforum er etablert for å bedre kommunikasjon og dialog mellom Plan- og bygningsetaten og grunneiere og utbyggere i området.

 

Korte referat med oppsummering av tema som er diskutert møtene til Grunneierforum blir lagt ut på denne nettsiden.

Referater


2022

2021