oversikt over delområdene
Oversikt over de 25 delområdene. Fargene indikerer hvor langt planene er kommet i prosessen.
Bilde: Bergen kommune

Pågående planer i delområdene

Mindemyren er delt inn i 25 delområder. Det pågår planarbeid i 18 av disse, der planene for to av delområdene er vedtatt.

Planene utarbeides gjennom et samarbeid mellom det offentlige og private. De fleste reguleringsplanene fremmes på privat initiativ, og inneholder hovedsakelig bolig og næring/kontor, men skal også inneholde torg og felles grøntområder. 

Se planene for Mindemyren i 3D

 

Her er lenker til de ulike delområdene i kartet, og informasjon om planstatus

 

Delfelt S1 og S2:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66110000&kildeid=1201 

Delfelt S3 og S4:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66220000&kildeid=1201 

Delfelt S6:

https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/5380 

Delfelt S7:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=65090000&kildeid=1201 

Delfelt S8 og S10: 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66060000&kildeid=1201 

Delfelt S11: 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/5366 

Delfelt S13:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66200000&kildeid=1201 

Delfelt S14:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66350000&kildeid=1201 

Delfelt S15:

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66000000&kildeid=1201 

Delfelt S16 og S17:

https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/5395

Det er laget en egen 3D-modell for S16 og S17 i forbindelse med høring av planforslaget for Mindemyren nord. 

Delfelt S21 (under bygging):

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=60050000&kildeid=1201 

Delfelt S24 (bygget):

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=19200000&kildeid=1201 

Delfelt S25: 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=66430000&kildeid=1201