Råd for bærekraftig boligforsyning

Råd for bærekraftig boligforsyning er et samarbeidsorgan der boligpolitiske utfordringer kan drøftes på tvers med bransje, kompetansemiljø og offentlige instanser.

Rådet er opprettet av byrådet som del av kommunens Program for boligforsyning.

Rådets oppdrag

Rådets medlemmer skal bidra til innsikt og dialog som gir grunnlag for samhandling og samskaping på ulike tema som er viktige for å oppnå bærekraftig boligforsyning i Bergen kommune.

Rådet skal gi innspill til kommunens strategier og mål for å oppnå forsvarlig takt i boligbyggingen med kvaliteter som gir trygge, gode og mangfoldige oppvekst- og bomiljø.

Rådet vil også få anledning til å gi innspill til kommunens arbeid med temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030.

Disse er med

Råd for bærekraftig boligforsyning skal samles til møter om ulike tema knyttet til boligforsyning 4-6 ganger i året. Første møte ble avholdt 23.juni 2021.  Rådet ledes av byråd for Klima, miljø og byutvikling.
Disse er med:

 • BOB ved konsernsjef Harald Schjelderup 
 • OBOS ved prosjektleder OBOS Nye Hjem Jorunn Nerheim 
 • Vestbo  BBL ved daglig leder Jørgen Pedersen 
 • Byggenæringens Landsforbund ved medlem Inger Kristin Ulveseth (adm.dir. Brødrene Ulveseth) 
 • Bergen Næringsråd ved nestleder til styretTor Instanes (adm.dir. i GC Rieber Eiendom) 
 • Sammen ved administrerende direktør Per Kristian Knudsen 
 • UIB (Samfunnsgeografisk institutt) ved professor Knut Hidle 
 • BAS  ved rektor Cecilie Andersson 
 • NHH ved professor Ola Honningdal Grytten 
 • Statsforvalteren  ved fagdirektør Sverre Høynes 
 • Vestland fylkeskommune  ved seksjonssjef for Plan, klima og folkehelse Synnøve Stalheim   
 • Husbanken ved regiondirektør Anne Maria Langeland 
 • Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune  ved etatsdirektør Mette Svanes 
 • Byarkitekten i Bergen kommune ved seniorarkitekt Tina Larsen 
 • Bymiljøetaten i Bergen kommune ved spesialrådgiver Solveig Midttun