Boligforsyning
Bilde: Christine Hvidsten

Temaplan for bærekraftig boligforsyning mot 2030

Plan for bærekraftig boligforsyning viser hvordan kommunen som samfunnsutvikler sikrer helhet og langsiktighet i boligforsyningen mot 2030.

Temaplanen avklarer mål og strategier for bærekraftig boligforsyning i Bergen. Den skal være en del av grunnlaget for satsinger og prioriteringer i Handlings- og økonomiplanen til kommunen.

Bystyret vedtok 21. juni 2023 temaplanen og den tilhørende handlingsplanen. Her er de vedtatte dokumentene: 

Temaplanen vektlegger kommunens rolle som samfunnsutvikler innen boligpolitikken. 

Planen gir helhetlige og langsiktige føringer for den generelle boligforsyningen på en måte som sikrer bærekraft, der både grønne økonomiske og sosiale dimensjoner ivaretas.