RSS

Forskningssamarbeid

BOPILOT- kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Bergen kommune deltok i Bopilot, et forskningsbasert innovasjonsprosjekt for å utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med aktørene i boligmarkedet.

StrategicHousing

Bergen kommune deltar i forskningsprosjektet StrategicHousing, som studerer hvordan vi kan sikre inkluderende lokale boligmarkeder som gir tilgang og mangfold.