Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Forskningssamarbeid

BOPILOT- kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Bergen kommune deltar i Bopilot, et forskningsbasert innovasjonsprosjekt der vi skal utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med aktørene i boligmarkedet.

StrategicHousing

Bergen kommune deltar i forskningsprosjektet StrategicHousing, som studerer hvordan vi kan sikre inkluderende lokale boligmarkeder som gir tilgang og mangfold.