Gå tilbake til:
Du er her:

Boligpreferanseundersøkelsen

Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten gjennomførte i 2019 en boligpreferanseundersøkelse for å bli bedre kjent med befolkningens ønsker og planer om bolig og flytting.

Undersøkelsen ble gjennomført som ledd i arbeidet med å etablere kunnskapsgrunnlag for Program for boligforsyning frem mot 2030, Fase 1,  og  er rettet mot gruppene "eldre" (personer mellom 60 og 79 år) og "unge voksne" (personer mellom 30 og 44 år).

Undersøkesen  tar blant annet for seg: 

  • Hva som skal til for at eldre skal frigi sine eneboliger
  • Hvilke preferanser barnefamilier har ved valg av bosted
  • Om de eventuelt fraflyttede eneboligene vurderes som gode nok for disse barnefamiliene.

Hovedfunn

Et av hovedfunnene kombinert med andre datakilder er at vi bør bygge flere store leiligheter, da både barnefamilier og eldre har preferanser i denne retningen.

Trygge lokalmiljøer, gode parkeringsforhold, godt kollektivtilbud og gode sol- og utsiktsforhold er også faktorer som blir høyt verdsatt både av de eldre og de yngre. 

LES MER
Boligpreferanseundersøkelse Bergen med omegnskommuner