RSS

Kartlegginger

Boligpreferanseundersøkelsen

Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten gjennomførte i 2019 en boligpreferanseundersøkelse for å bli bedre kjent med befolkningens ønsker og planer om bolig og flytting.

Rapport om potensial for boligboligbygging i fortettingsområder i KPA2018

Plan- og bygningsetaten har kartlagt potensialet for bygging av boliger i vedtatt kommuneplanens arealdel (KPA 2018), avgrenset til sentrumskjerner og byfortettingssoner.