RSS

Piloter

Dokken

På Dokken ønsker vi nabolag og boligtilbud som er tilgjengelige, inkluderende, attraktive for barnefamilier og gir muligheter også for lavinntektshusstander. Flerbruk og sambruk er viktige stikkord.

Grønneviken

Pilot Grønneviken er et fremtidsrettet byutviklings- og boligprosjekt med vekt på delekultur, bærekraft og inkludering.