Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Piloter

Dokken

På Dokken ønsker vi nabolag og boligtilbud som er tilgjengelige, inkluderende, attraktive for barnefamilier og gir muligheter også for lavinntektshusstander. Flerbruk og sambruk er viktige stikkord.

Slettebakken

Områdeplan skal legge til rette for en utvikling av Slettebakken med idrettsaktiviteter, boliger med gode bomiljø, næring og attraktive grøntareal som innbyr til bruk og aktivitet.

Grønneviken

Pilot Grønneviken er et fremtidsrettet byutviklings- og boligprosjekt med vekt på delekultur, bærekraft og inkludering.