Gå tilbake til:
Du er her:

Bergenseren - kommunens innbyggermagasin

Bergenseren informere blant annet om kommunens virksomhet, hvilke kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av og hvilke rettigheter og plikter innbyggerne har.

Kommunetorget

Kommunetorget er en tosiders annonse fra Bergen kommune, som hver søndag er å finne i Bergens Tidende. Her finner du blant annet aktuelle reguleringsplaner, kulturtilbud, politiske møter og vedtak.

Bergenseren - kommunens innbyggermagasin

Bergenseren er et innbyggermagasin utgitt av Bergen kommune. Magasinet skal blant annet informere om kommunens virksomhet, hvilke kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av og hvilke rettigheter og plikter innbyggerne har. Bergenseren kommer ut 4–6 ganger i året og sendes i posten til alle som bor i Bergen.

Kommunetorget

Kommunetorget er en tosiders annonse fra Bergen kommune, som hver søndag er å finne i Bergens Tidende. I kommunetorget kan du blant annet finne informasjon om reguleringsplaner, kulturtilbud for barn, ungdom og eldre, politiske møter og vedtak, samt etterspørsel etter støttekontakter.

Infoposten

Infoposten et magasin med informasjon rettet mot utviklingshemmede, fagmiljø og støttekontakter som jobber med denne gruppen og andre interesserte. Magasinet er et samarbeid mellom kulturkontorene og Fysakenheten og utkommer cirka en gang i måneden.