RSS

Kommunetorget

Kommunetorget er en kombinasjon av trykte og digitale annonser. Annonsene blir publisert både i Bergens Tidende og Bergensavisen. Kommunetorget er forbeholdt kommunal informasjon.

Infoposten

Infoposten er kommunens lettleste magasin om kultur- og idrettsaktiviteter for personer med utviklingshemming. Magasinet kommer ut seks ganger per år.

Brosjyrer

Her finner du diverse brosjyrer utarbeidet av Bergen kommune.

Fagpublikasjoner

Her finner du fagpublikasjoner fra Bergen kommune.

Bergenseren

I innbyggermagasinet Bergenseren informerer vi om kommunens virksomhet, kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av, og hvilke rettigheter og plikter innbyggerne har.