Gå tilbake til:
Du er her:

Bergenseren - kommunens innbyggermagasin

Bergenseren informerer blant annet om kommunens virksomhet, hvilke kommunale tilbud byens innbyggere kan benytte seg av og hvilke rettigheter og plikter innbyggerne har.

Kommunetorget

Kommunetorget er en tosiders annonse fra Bergen kommune, som hver lørdag er å finne i Bergens Tidende. Her finner du blant annet aktuelle kulturtilbud, reguleringsplaner og politiske møter og vedtak.

Infoposten

Infoposten er et magasin med informasjon rettet mot utviklingshemmede, fagmiljø og støttekontakter som jobber med denne gruppen samt andre interesserte.