RSS

Bymiljøetaten

Den grønne akse

Bymiljøetaten har laget et eget oppslagsverk om parkene og byrommene som ligger i området kjent som Den grønne akse i Bergen sentrum.

Ny bylivsundersøkelse viser hvordan byrommene brukes

Hvor mange oppholder seg på Torgallmenningen og Torget, og hva gjør de der? Hvilke byrom er foreldre mest trygge på å la barn leke i? Bylivsundersøkelsen gir svar på dette og mye mer.

Bylivsundersøkelsen 2021

Hvor mange passerer Torgallmenningen i løpet av en dag? Hvilket byrom er foreldre mest trygge på å la barna leke fritt i? Bylivsrapporten gir oss svar på dette og mye mer.

Svært høy dødelighet for elvemusling i Haukåselva

Cirka 80 prosent av den voksne, kjønnsmodne muslingsbestanden har dødd det siste året. – Dette er svært kritisk, sier vassdragsforvalter.

Viltrapport

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi.

Kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen

Det ble i 2014 og 2015 gjennomført en fullstendig kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen kommune.

Registrering av naturtypene hule eiker og lauvurt-eikeskog

Grønn etat fikk i 2013 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen Hule eiker, samt naturtypen Lavurt –eikeskog.

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.