Gå tilbake til:
Du er her:
HOPP OG SPRETT: De nye trampolinene i Olsvikparken  er flittig i bruk. Her er det en gjeng fra 3. trinn som benytter SFO-tiden til lek og aktivitet i parken. Fra venstre: Nora, Tone, Saga (foran) Sofia (bak).
HOPP OG SPRETT: De nye trampolinene i Olsvikparken er flittig i bruk. Her er det en gjeng fra 3. trinn som benytter SFO-tiden til lek og aktivitet i parken. Fra venstre: Nora, Tone, Saga (foran) Sofia (bak).
Bilde: KRISTIN BERGITTE HAUGE

Ny blomstring i Bergen vest

I Loddefjord og Olsvik samarbeider lokalbefolkningen og kommunen tett for å skape ny trivsel og bedre levekår, godt hjulpet av statlige midler.

GAMER MED VENNER: Milano Kawanali har vært på juniorklubben hver gang siden den åpnet tidlig i høst. Her er han på gaming-rommet på Elvetun
GAMER MED VENNER: Milano Kawanali har vært på juniorklubben hver gang siden den åpnet tidlig i høst. Her er han på gaming-rommet på Elvetun
Bilde: CHRISTOFFER MØGSTER

 Det er tidlig mandag ettermiddag, rett etter skoletid. På Elvetun ungdomshus, som ligger like bak Vestkanten, strømmer det på med barn i alderen 10 til 12 år. I september startet et nytt tilbud med juniorklubb på huset. Det har allerede rukket å bli svært populært.

– Det er gøy å være her. Jeg treffer mange venner og vi spiller spill, maler og
spiser mat, forteller Milano Kawanali (12).

Vil bedre levekårene

I 2016 utarbeidet Bergen kommune en levekårsrapport, som blant annet viste at Laksevåg bydel har ekstra utfordringer knyttet til levekår. Året etter bestemte bystyret at Loddefjord og Olsvik skulle prioriteres med områdesatsing.

GOD TRIVSEL: Amanda Ramirez liker å lage ting og å være med venner. På Elvetun får hun mulighet til begge deler.
GOD TRIVSEL: Amanda Ramirez liker å lage ting og å være med venner. På Elvetun får hun mulighet til begge deler.
Bilde: CHRISTOFFER MØGSTER

– Fra tidligere har kommunen områdesatsinger i Ytre Arna, Solheim Nord og Indre Laksevåg. Arbeidet her har gitt oss verdifulle erfaringer som vil komme til nytte i Loddefjord og i Olsvik, sier Mary A. Økland, programleder for områdesatsingen i Bergen.

Områdesatsing er en helhetlig og sammenhengende innsats i et definert geografisk område, for å styrke både fysisk og sosial standard i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Tiltak kan være opprusting av fellesarealer, grøntarealer, trygg skolevei, bidra til å styrke kulturelle og sosiale aktiviteter og utvikle naboskap, samt gi et bedre fritids- og aktivitetstilbud til ulike grupper.

Cecilie Krohn er koodinator for områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik. En viktig del av jobben hennes handler om å engasjere lokalbefolkningen og lytte til deres meninger og ønsker.

– For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag har vi i løpet av 2018 gjennomført forprosjekter i begge områder, med innbyggerundersøkelser, kvalitative intervju, folkemøter og innspillsmøter, forteller Krohn.

– Hittil har vi prioritert barn og unge, men videre vil vi jobbe med tiltak som
kommer resten av lokalbefolkningen til gode. Fra forprosjektet ser vi at i tillegg  til nærmiljø, er tema som utdanning og byutvikling viktige områder å satse på, sier hun.

HØY AKTIVITET: Ungdomshuset Elvetun er et samlingssted for ungdommer både fra Loddefjord og Olsvik. Her skjer det mye for tiden, både med nye aktiviteter og oppgradering av fasilitetene både inne og ute. Fra venstre: Cecilie Krohn, koordinator for områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik, Linn Broderstad,  aktivitetskoordinator for Elvetun og Mary Økland, programkoordinator for områdesatsingen i Bergen.
HØY AKTIVITET: Ungdomshuset Elvetun er et samlingssted for ungdommer både fra Loddefjord og Olsvik. Her skjer det mye for tiden, både med nye aktiviteter og oppgradering av fasilitetene både inne og ute. Fra venstre: Cecilie Krohn, koordinator for områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik, Linn Broderstad, aktivitetskoordinator for Elvetun og Mary Økland, programkoordinator for områdesatsingen i Bergen.
Bilde: KRISTIN BERGITTE HAUGE

Lytter til barn og unge

Våren og sommeren 2018 gjennomførte kommunen et prosjekt med «Barnetråkk» i Loddefjord og Olsvik, der 370 elever fra 6. og 9. trinn deltok. Gjennom å ta bilder, tegne, skrive og markere på kart har elevene formidlet tanker om nærmiljøet sitt. Informasjonen fra Barnetråkk benyttes aktivt i områdesatsingen.

– Blant annet har vi fått vite om steder barna ikke føler seg trygge. Det kan handle om manglende eller dårlig belysning, bratte og glatte snarveier og trafikkfarlige veier, sier Krohn. Områdesatsingen samarbeider tett med lokale skoler, FAU, idrettslag og andre ideelle aktører. Også ulike kommunale avdelinger bidrar med tjenester og drift.

– For tiden jobber vi sammen med Kommunal- og moderniserings- departementet om en plan for satsingen frem mot 2026, forteller koordinatoren.


FAKTA / Slik er levekårene i Bergen
Bergen kommune har nylig laget en folkehelseoversikt der levekårene i bydelene er kartlagt. Du kan sjekke ditt nærområde på: www.bergen.kommune.no
 

Satser på Elvetun

Tilbake til ungdomshuset Elvetun. Tidligere i høst startet Linn Broderstad i en nyopprettet stilling som aktivitetskoordinator på huset. Hun er tilknyttet Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor, og skal utvikle og drifte Elvetun. 

– Vi har tilbud for elever fra 5. til 10. trinn, men ønsker også å åpne for aktiviteter for ungdom i videregående skole. Her kan de få en sosial og rusfri møteplass, sier hun. Broderstad har mange planer for huset fremover.

– Vi skal frigjøre flere rom til aktiviteter og pusse opp. Det er planer om
å starte en redesigngruppe der ungdommene kan bidra både med ideer og det praktiske arbeidet, sier hun.

Uteområdet ved Elvetun fikk mange markeringer og forslag til forbedringer
i «Barnetråkk». Nå samarbeider områdesatsingen med blant annet Molastiftelsen og Etat for bygg og eiendom om å oppgradere uteområdet. Elevrådet på Sandgotna har bidratt aktivt med blant annet innspill på bruk av farger. Bygget er nå blitt malt, og prosjekteringen av utearealene er i gang. 
– Det skal bli bedre belysning utenfor, og det skal bygges et amfi. Bordtennisbord, parkourbane og trampoline skal på plass, og det er også kommet forslag om hengekøyer og frukttrær, forteller koordinator Cecilie Krohn. 

Mer aktivitet i Olsvikparken

I hjertet av Olsvik, omkranset av skole, idrettshall, barnehage og blokker, ligger Olsvikparken. Gjennom «Barnetråkk» og innspillsmøter har det kommet frem ønsker om å gjøre noe med parken.

– Barn og unge meldte tilbake at de synes den har vært litt kjedelig, forteller
parkforvalter i Bymiljøetaten, Marianne Aasheim. Hun har det daglige ansvaret for parken og har samarbeidet med områdesatsingen om å ruste den opp. Siden i sommer er det kommet på plass to trampoliner, en stor disse og pumptruckbane – en slags mobil sykkelbane.

– I tillegg har parken og fotballbanen fått ny grus, og vi skal plante både frukttrær og bærbusker, forteller Aasheim. Hun er ofte i parken og observerer at den er hyppig i bruk.

– Trampolinene og pumptruckbanen er populære. Banen kan brukes på ulike måter, til å løpe på, eller sykle på, og den kan brukes av barn i ulik alder. Nå ser jeg at barn leker her på dagtid. Slik var det ikke før. 

FAKTA / Områdesatsing i Bergen
Områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik fokuserer på et godt nærmiljø, byutvikling, oppvekst og utdanning. 

  Andre områdesatsinger i Bergen

  • Årstad bydel Solheim nord (Damsgårdssundet)
  • Ytre Arna
  • Indre Laksevåg

Les mer på www.bergen.kommune.no/omradesatsing
 

Denne saken stod først på trykk i Bergenseren 4- 2019