Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunikasjon i kriser

Bergen kommune har utarbeidet brosjyrer om hvordan du kommuniserer med barn om ulykker og kriser og hvordan du kan forholde deg til media dersom du er involvert i en krise.

Forside av brosjyre om barn og kriser
VANSKELIGE ØYEBLIKK: Brosjyren tar for seg hva man kan si til barn på forskjellige alderstrinn om ulykker og kriser.
 

Bakgrunnen for at Bergen kommune har utarbeidet brosjyrene, er at kommunen i senere år har håndtert en rekke mindre og større ulykker og kriser. Kommunen har innen mange fagfelt tilegnet seg verdifulle erfaringer og kunnskap om slik krisehåndtering, og kommunen har også utviklet et godt samarbeid med andre viktige aktører med omfattende kunnskap om krisehåndtering.

For å spre kunnskapen som forskjellige aktører i kommunen har opparbeidet seg, er følgende brosjyrer nå utarbeidet:

Forside av brosjyre om mediehåndtering i kriser
SNAKK MED PRESSEN: Brosjyren er utarbeidet for å hjelpe mennesker som havner i en krise og har liten erfaring med å forholde seg til media.
 

Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser

I denne brosjyren får du råd om hva du kan si til barn og ungdom om en krise rammer. Brosjyren vektlegger spesielt hva man kan si til barn som ikke er direkte rammet, men likevel føler seg berørt av en krise. Dette er gjort fordi de som er direkte rammet i større grad er avhengige av profesjonell hjelp for å håndtere krisen, mens andre oftere blir overlatt mer til seg selv. Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med Senter for Krisepsykologi.

Hvordan forholde seg til media når du er involvert i en krise

Denne brosjyren er utarbeidet for å hjelpe mennesker som havner i en krise og har liten erfaring med å forholde seg til media. I brosjyren forklares hvordan mediene fungerer og hvilke rettigheter og muligheter en person har i møtet med mediene. Tanken bak brosjyren er at kommunens ansatte skal kunne gi den til berørte innbyggere dersom en krise rammer.

Last ned brosjyrer: