Oversiktsbilde - Ole Bulls plass
I bylivsundersøkelsen er aktivitet og byliv i fire av byens mest sentrale byrom kartlagt gjennom tellinger, intervjuer og observasjoner. Resultatene er nå å finne i rapporten Byliv i Bergen – Bylivsundersøkelsen 2021.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Bylivsundersøkelsen 2021

Hvor mange passerer Torgallmenningen i løpet av en dag? Hvilket byrom er foreldre mest trygge på å la barna leke fritt i? Bylivsrapporten gir oss svar på dette og mye mer.

En ansatt fra Bymiljøetaten intervjuer to forbipasserende på Torget.
Over 700 personer ble intervjuet de to dagene undersøkelsen pågikk.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

I rapporten Byliv i Bergen presenteres resultatene fra bylivsundersøkelsen 2021. Her er folk i byrommene talt og intervjuet for å innhente kunnskap om aktivitet og byliv i byen. Rapporten sier blant annet noe om hvor mange som besøker de ulike byrommene, hva de gjør (sitter, går, sykler, leker og så videre), og hvilke kvaliteter de setter mest og minst pris på. 

– Dette er veldig interessante fakta for oss som jobber med utvikling av byrommene. Kunnskapen vi sitter igjen med er viktig både som en referanse for sammenligning og utvikling over tid, og for fremtidig utvikling av byrommene slik at de best mulig utvikles til å møte innbyggernes behov og ønsker, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen. 

Stor tre på Torgallmenningen
Sitteplasser, trær og grønt er kvaliteter som flere setter ekstra pris på i byrommene der de er, og savner litt ekstra når det mangler
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Dette er første gang Bymiljøetaten har gjennomført en slik bylivsundersøkelse.  Noe av formålet med arbeidet har derfor vært å teste ut metoden og innhente erfaringer. I 2022 vil bylivsundersøkelsen utvides med flere byrom.  

46 000 passerende over Torgallmenningen

Resultatet av rapporten inneholder mange interessante fakta, for eksempel:

  • Ole Bulls plass er det best likte byrommet blant byrommene som er undersøkt. Dette er også det eneste byrommet i undersøkelsen hvor flertallet av de spurte er åpen for å la barn leke fritt.
  • Torgallmenningen har fleste besøkende. Det er anslått at det var over 45 800 passeringer inn i byrommet mellom klokken 9 og 22.
  • Folk er minst plaget av støy på Torgallmenningen.
  • Torget har mest oppholdsaktivitet (for eksempel folk som sitter), etterfulgt av Torgallmenningen.
  • Langt flere oppholder seg på Torget og Torgallmenningen enn på Ole Bulls plass og nedre del av Vågsallmenningen.

Last ned rapporten

Om bylivsrapporten

  • Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet av Bymiljøetaten. Til arbeidet har vi fått hjelp av praksisstudenter fra Institutt for Geografi ved UiB.
  • Undersøkelsen foregikk i de fire byrommene Torgallmenningen, Torget, Ole Bulls plass og nedre del av Vågsallmenningen.
  • Undersøkelsen foregikk over to dager i slutten av september fra klokken  9 til 21.
  • Et mål med rapporten er å være et kunnskapsgrunnlag om aktivitet og byliv i byen.